دریل ساده توسن TOSAN 0901S توسط شرکت ایرانی توسن تولید شده است. این دریل ایرانی از کیفیت ساخت و قیمت نسبتاً مناسبی برخوردار است و از جمله پیشنهادات مناسب در زمینه دریل خانگی محسوب می شود.