ترکمتر دریل؛ چرا دریل پیچ گوشتی های شارژی ترکمتر ندارند؟

بسیاری از دریل های شارژی و پیچ گوشتی های شارژی، تُرکمتر دارند. ترکمتر دریل به کاربر اجازه می دهد میزان گشتاور را با استفاده از رینگ کنترل ترکمتر، کنترل کند. با رینگ کنترل ترکمتر دریل، می توان میزان گشتاوری را که دریل ایجاد می...

بیشتر بدانید

گشتاور دریل به چه معناست و چگونه تعیین می شود؟

میزان گشتاور واقعاً به چه معناست؟ دنیای ابزارآلات شارژی پیشرفت کرده است. امروزه فناوری جدیدتر سبب شده کارایی ابزارآلات شارژی همانند مدل های برقی هم نوع خود بوده و در کنار هم قرار بگیرند. شاید بخواهید نگاه مجددی به استانداردهای...

بیشتر بدانید
در حال بارگزاری