میزان گشتاور واقعاً به چه معناست؟

دنیای ابزارآلات شارژی پیشرفت کرده است. امروزه فناوری جدیدتر سبب شده کارایی ابزارآلات شارژی همانند مدل های برقی هم نوع خود بوده و در کنار هم قرار بگیرند.

شاید بخواهید نگاه مجددی به استانداردهای عملکرد یک ابزار داشته باشید تا مطمئن شوید ابزاری که واقعاً برای کارایی و سرعت در کار احتیاج دارید را خریداری می کنید.

دیدگاه تازه در مورد نیرو

در عملکرد یک دریل نکته کلیدی قابلیت انتقال گشتاور مورد نیاز در سرعت بالا می باشد. یک تصور اشتباه رایج این است که: میزان گشتاور بیشتر سبب سرعت بیشتر دریل در اتمام کار می شود که لزوماً اینطور نیست.

گشتاور نیرویی است که دریل برای گردش شیء تولید می کند نه میزان سرعت چرخش آن. در سال های اخیر میزان گشتاور دائماً در حال افزایش به سطوح فراتر از نیاز واقعی در کار می باشد. شیوه جدید سنجش کارایی یک دریل ترکیب سرعت و گشتاور می باشد که به این شیوه سنجش نیرو می گویند.

ارزیابی کارایی

 • نیرو با توانایی یک دستگاه برای تولید کار سنجیده می شود.
 • نیرو با فرمول : سرعتX ×گشتاور/k = نیرو، سنجیده می شود.
 • K ثابت است و تغییر آن وابسته به واحدهای اندازه گیری سنجش گشتاور می باشد.
 • سرعت میزان سریع بودن چرخش دریل می باشد. (دَوران/دقیقه)
 • گشتاور نیرویی است که دریل برای گردش شیء تولید می کند.
 • نیرو مقدار کار انجام شده در واحد زمان مشخص است.

روش سنتی سنجش کارایی گشتاور

 • قرار دادن مته درون دستگاه
 • قفل کردن مته در یک محور ثابت
 • دریل با تمام نیرو شروع به کار می کند.
 • اندازه گیری گشتاور دریل در دور موتر صفر (سرعت اندازه گیری نمی شود)

روش جدید سنجش کارایی گشتاور

 • قرار دادن مته درون دستگاه
 • قفل کردن مته در یک محور متحرک
 • دریل با تمام نیرو شروع به کار می کند.
 • ظرفیت بار گشتاور به طور فزاینده عمل می کند.
 • سنجش سرعت و گشتاور دریل با اطلاعات موردی چندگانه

میزان نیرو

میزان نیروی یک دریل سال های زیاد به عنوان وسیله ای برای طراحی محصولات استفاده می شد اما امروزه اینطور نیست و بعنوان راه جدیدی برای ارزیابی سطح اجرایی دریل استفاده می شود و نشانگر مستقیم میزان سرعت اتمام کار می باشد.

میزان نیروی یک دریل توسط واحدهای وات سنجیده می شود. نکته اینجاست که خروجی سرعت و گشتاور دریل در بالاترین حالت است. میزان نیروی بیشتر دریل یا UWO بیشتر به معنی سرعت کارایی بیشتر در انجام کار است.

یادآوری

گشتاور ≠ زمان صرف شده برای اتمام کار = سرعت و گشتاور خروجی زیر بار MWO = نیروی موتور UWO = قدرت نهایی دریل