برخی دریل های شارژی یک تراز چسبیده به خود برای حصول دقت در هنگام سوراخ کاری یا باز و بست پیچ دارند.

چه زمان از تراز دریل استفاده می شود؟

در هنگام سوراخ کاری برای اطمینان از قرار گرفتن زاویه 90 درجه دریل با سطحی که باید سوراخ شود، از تراز دریل استفاده می شود.

تراز افقی در دریل
استفاده از تراز برای اطمینان از سوراخکاری 90 درجه

همچنین در هنگام باز و بست پیچ برای اطمینان از مستقیم بسته شدن پیچ داخل سطح بدون هیچ زاویه ای استفاده می شود.

تراز عمودی در دریل
استفاده از تراز برای بستن مستقیم پیچ

محل نصب تراز کجاست؟

تراز معمولاً در بالای دریل پیچ گوشتی قرار دارد.

تراز-توکار-افقی-و-عمودی-در-دریل
با کمک ترازهای افقی و عمودی تعبیه شده در دریل، می توان دقت سوراخکاری را افزایش داد.

منبع: wonkeedonkeetools