بسیاری از دریل های شارژی و پیچ گوشتی های شارژی، تُرکمتر دارند. ترکمتر دریل به کاربر اجازه می دهد میزان گشتاور را با استفاده از رینگ کنترل ترکمتر، کنترل کند.

حلقه کنترل ترکمتر دریل
با رینگ کنترل ترکمتر دریل، می توان میزان گشتاوری را که دریل ایجاد می کند، کنترل کرد.

کنترل گشتاور در زمان سفت کردن پیچ استفاده می شود. اگر از ترکمتر دریل به درستی استفاده شود، چرخش مته پیچ گوشتی بعد از رسیدن به گشتاور از قبل تنظیم شده توسط کاربر، از چرخش باز می ایستد.

این کار باعث می شود سرِ پیچ سالم مانده و از آسیب دیدن سطح کار به علت انتقال نیروی بیش از حد جلوگیری می کند.

خوردگی پیچ به علت گشتاور بیش از حد
اگر گشتاور دریل بیش از اندازه مورد نیاز باشد، ممکن است منجر به خوردگی پیچ و از بین رفتن آن شود.

دریل پیچ گوشتی شارژی ترکمتر ندارد!

دریل پیچ گوشتی شارژی ترکمتر ندارد. بنابراین تنها راه برای تنظیم مقدار گشتاور منتقل شده، کنترل سرعت با فشار دادن و رها کردن دکمه دریل است. (یا انتخاب مدل چند دنده ای)

دریل پیچ گوشتی ترکمتر ندارد
دریل پیچ گوشتی ها ابزاری برای کنترل ترکمتر ندارند.

این دریل ها ابزارهای بسیار قدرتمندی هستند و گشتاوری تا 150 نیوتن متر تولید می کنند. از دلایل اصلی فروش این دریل ها قدرت آنهاست؛ به خصوص برای کارهای سنگین مثل باز و بست مکرر پیچ های بزرگ که در آن قدرت و سرعت خیلی مهم است. برای این قبیل کارها، احتمالاً کاربران برخلاف کارهای سبک، زیاد تمایلی برای محدود کردن گشتاور انتقالی ندارند.

با وجود این برخی کاربران معتقدند که نبود ویژگی کنترل گشتاور در دریل پیچ گوشتی ها باعث سخت شدن تنظیم دقیق انتقال قدرت در کار می شود.

تذکر مهم

زمانی که در حال بستن پیچی هستید، ممکن است به دلیل گشتاور بالا بیش از حد سفت شده یا بشکند.

اگر نیاز دارید میزان گشتاور را کنترل کنید، مدلی را خریداری کنید که سرعت چندحالته داشته و به شما قابلیت تغییر در سرعت و گشتاور در محدوه ای خاص را ارائه می کند.

کنترل سرعت و گشتاور