دریل شیلدر Shielder SH3280 ساخت شرکت چینی شیلدر می باشد. این مدل از شرکت شیلدر تنها برای امور سبک منزل نظیر بازو بسته کردن پیچ ها، نصب انواع تابلو، آویز و پرده مناسب است و یک خرید اقتصادی محسوب می شود.